Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ MAFIC

tên gọi do ghép hai chữ magie và sắt (x. Đá bazơ).