Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ HÔNG

lớp (diệp thạch, cát kết, đá vôi, vv.) nằm trên hay nằm dưới vỉa khoáng sản. Cần hết sức lưu ý đến tính sập vỡ, độ kiên cố, tính biến dạng, cơ lí tính của chúng khi khai thác khoáng sản. Lớp nằm trên vỉa gọi là lớp vách (đá vách). Lớp vách chia ra vách nóc nằm sát trên vỉa (mái vỉa), vách trực tiếp (nằm trên vách nóc) và vách căn bản (nằm trên vách trực tiếp). Lớp nằm dưới vỉa gọi là lớp trụ (đá trụ). Nếu khai thác vỉa dốc đứng (trên 45o) thì càng cần lưu ý đến lớp trụ vì nó có thể bị trượt và sập vỡ như lớp vách. Tính chất và bề dày các lớp ĐH có ảnh hưởng nhiều đến việc điều khiển áp lực mỏ.