Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ TRO của than

phần còn sót lại không cháy của than sau khi bị đốt cháy ở nhiệt độ khoảng 800 oC có không khí tham gia đầy đủ. Tro chủ yếu gồm các hợp chất khoáng (vô cơ) và các nguyên tố vi lượng. ĐT của than càng cao nghĩa là chất lượng của than càng thấp.