Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ THU HỒI QUẶNG

lượng sản phẩm nguyên liệu khoáng (tinh quặng, kim loại) lấy ra được từ một đơn vị trọng lượng hoặc khối lượng của khoáng sản, được xác định bằng tỉ số trọng lượng sản phẩm thu được (tinh quặng, kim loại) và trọng lượng quặng nguyên khai tính theo phần trăm.