Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀNH QUẶNG HOÁ

đới chứa hàm lượng cao dị thường của các nguyên tố hoá học đặc trưng đối với một mỏ nhất định. VQH nằm trong đá vây quanh thân quặng, trong đất và trầm tích bở rời phủ trên mỏ, trong nước ngầm và nước trên mặt, trong cơ thể sinh vật, trong khí quyển, vv. Theo dấu hiệu nguồn gốc, chia ra VQH nguyên sinh và VQH thứ sinh. VQH là một trong những dấu hiệu tìm kiếm mỏ.