Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ NHẠY CỦA ĐẤT

 tỉ số giữa độ bền (thường là độ bền chống cắt) của đất khi kết cấu tự nhiên được giữ nguyên và kết cấu bị phá hoại hoàn toàn. Đối với phần lớn các loại đất thông thường, tỉ số đó thường từ 4 đến 8. Đối với những loại đất "nhạy" với sự phá hoại kết cấu, tỉ số đó lớn hơn 8 và còn có thể rất lớn.