Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀNH PHÂN TÁN

vành, đới nằm gần mỏ, hoặc bao quanh thân quặng có chứa nguyên tố tạo quặng và các nguyên tố đặc thù, liên quan với quá trình tạo quặng (VPT nguyên sinh) hoặc với quá trình phong hoá (VPT thứ sinh). Hàm lượng các nguyên tố tạo quặng trong VPT thường cao hơn hàm lượng nền của đá. Phát hiện VPT là nhiệm vụ của phương pháp tìm kiếm địa hoá. Trong VPT thứ sinh phân ra: VPT cơ học đặc trưng cho các khoáng sản bền vững trong các điều kiện phong hoá như vàng, platin, casiterit, vonframit, seelit, manhetit, cromit, vv.; vành muối đặc trưng cho các mỏ khoáng vật dễ bị oxi hoá (mỏ sunfua, mỏ quặng urani). VPT là dấu hiệu quan trọng để tìm kiếm các khoáng sản.