Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA VẬT LÍ THĂM DÒ

 ngành khoa học địa vật lí, sử dụng các phương pháp trọng lực, từ, điện, địa chấn và phóng xạ để nghiên cứu cấu trúc sâu của vỏ Trái Đất và thăm dò các khoáng sản có ích. Căn cứ theo phương tiện kĩ thuật và môi trường khảo sát mà ĐVLTD chia thành địa vật lí hàng không, biển, mặt đất và dưới đất (lỗ khoan và hầm lò).