Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA VẬT LÍ MÁY BAY

 (cg. địa vật lí hàng không), các phương pháp địa vật lí, dùng thiết bị đặt trên máy bay để khảo sát các trường vật lí tự nhiên của Trái Đất như từ, xạ, điện từ và trường điện từ nhân tạo, nhằm vẽ bản đồ địa chất, phân vùng kiến tạo và nhất là tìm kiếm các mỏ phóng xạ, sắt, quặng sunfua, pirit, vv.