Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA VẬT LÍ BIỂN

 các phương pháp vật lí tiến hành trên tàu ở biển nhằm nghiên cứu đáy đại dương, cấu trúc vỏ Trái Đất, cấu tạo khu vực thềm lục địa, tìm kiếm mỏ dầu khí, sa khoáng, khảo sát địa chất công trình, tìm kiếm nước ngọt dưới đáy biển. Phần lớn khối lượng công tác ĐVLB trong giai đoạn tìm kiếm dầu khí được thực hiện bằng phương pháp địa chấn.