Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DỊCH CHUYỂN

(địa chất) x. Địa hoá học; Đứt gãy.