Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA NHIỆT HỌC

khoa học địa vật lí nghiên cứu địa nhiệt. Kết quả nghiên cứu của ĐNH được ứng dụng trong nghiên cứu cấu trúc Trái Đất, trong tìm kiếm khoáng sản phóng xạ, nguồn nước nóng, nguồn năng lượng địa nhiệt, vv.