Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA NHIỆT CẤP

 độ sâu trong vỏ Trái Đất để nhiệt độ tăng lên 1 oC. Độ sâu này thay đổi (từ 5 đến 150 m) tuỳ thuộc vào từng miền có cấu trúc địa chất khác nhau. Ở những miền cấu trúc địa chất bình ổn, ĐNC thường khoảng 33 m.