Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DỊ THƯỜNG THUỶ ĐỊA HOÁ

hàm lượng một nguyên tố nào đó trong thành phần hoá học nước dưới đất khác biệt rõ rệt với hàm lượng nền (phông) của nó trong nước dưới đất tại đó. DTTĐH có thể gây ra do ảnh hưởng của thân quặng, của các vành phân tán nguyên sinh và thứ sinh ở trong đất đá của vùng mỏ quặng, cũng có thể gây ra do các nguyên nhân khác chẳng hạn như sự tập trung hàm lượng clac của các nguyên tố hoá học trong thạch quyển. Trường hợp thứ nhất gọi là các DTTĐH quặng, còn trường hợp thứ hai là các DTTĐH phi quặng.