Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẢI KHẤU

một phần của tầng khai thác (mỏ lộ thiên) đang được máy xúc khấu đi cho hết chiều cao của tầng. Bề rộng DK là một phần của bề rộng mặt tầng.