Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG HOÁ MACMA

 quá trình xảy ra khi một lò macma làm nóng chảy hoàn toàn và tiêu hoá một loại đá khác rơi vào giữa lò hoặc ở nơi tiếp xúc, khiến cho đá ngoại lai có thành phần gần như đá macma, kết quả tạo nên những đá lai hoặc đá hỗn nhiễm.