Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CƠ HỌC

một môn trong địa chất học kết hợp những kết quả nghiên cứu của cơ học, sức bền vật liệu với địa chất học nói chung, để nghiên cứu sự biến dạng và các biểu hiện cấu - kiến tạo của các đá trong vỏ Trái Đất. Ở Trung Quốc, được Lý Tứ Quang nêu ra đầu tiên vào những năm 30. Cùng đặc tính nghiên cứu, ở các nước phương Tây gọi là kiến tạo vật lí (tectonophysic).