Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

 khoa học nghiên cứu nước dưới đất, bao gồm nguồn gốc thành tạo, sự phân bố, quy luật vận động, tính chất vật lí, hoá học không những theo không gian mà cả theo thời gian trong quan hệ qua lại giữa nước dưới đất với môi trường địa chất, với nước mưa và nước mặt. ĐCTV cũng nghiên cứu tác động của con người đối với nước dưới đất (thoát nước dưới đất, khai thác nước dưới đất, bổ sung trữ lượng cho nước dưới đất, vv.) để tìm cách sử dụng mặt có lợi và khắc phục mặt có hại của nước dưới đất phục vụ cho ngành kinh tế quốc dân. ĐCTV còn nghiên cứu phương pháp tìm kiếm và thăm dò, cách khai thác và bảo vệ nước dưới đất. Khoa học ĐCTV liên hệ chặt chẽ, một mặt với địa chất học, mặt khác, với các khoa học thuỷ văn và khí tượng.