Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

(cg. khoáng sàng học; địa chất các mỏ khoáng), môn học nghiên cứu điều kiện thành tạo các mỏ khoáng, các loại hình nguồn gốc mỏ, quan hệ giữa các thân khoáng với đá vây quanh, ý nghĩa công nghiệp các mỏ khoáng, vv. ĐCKS là cơ sở lí thuyết của các môn học về phương pháp tìm kiếm và thăm dò các mỏ khoáng.