Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

 khoa học về sự hình thành và biến đổi những điều kiện địa chất tự nhiên của lãnh thổ có quan hệ với việc xây dựng và khai thác các loại công trình, sử dụng hợp lí và bảo vệ môi trường địa chất. ĐCCT là một bộ môn địa chất học, chuyên nghiên cứu, đề xuất và giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn liên quan với xây dựng (dân dụng và công nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi, năng lượng, vv.), khai thác mỏ. Các hướng khoa học chính hiện nay của ĐCCT: thạch luận công trình (thổ chất học), địa chất động lực công trình, địa chất công trình khu vực, địa chất công trình chuyên môn. Do quá trình chuyên môn hoá và phân dị, đang hình thành các hướng mới: địa chất công trình cải tạo đất đá, địa chấn công trình, vv.