Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤT CẤU TẠO

(cg. địa chất kiến trúc), 1. Một phân nhánh của môn kiến tạo, nghiên cứu các dạng nằm cơ bản, các biến dạng uốn nếp, phá huỷ, đứt gãy của các thể địa chất, các lớp đá, nguồn gốc hình thành và quy luật phân bố của chúng trong vỏ Trái Đất.

 2. Các đặc điểm về dạng nằm, về biến dạng của các đá, các thể địa chất mà môn học ĐCCT nghiên cứu.