Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤN HỌC

 bộ môn khoa học địa vật lí, nghiên cứu động đất và các hiện tượng liên quan. ĐCH tìm hiểu những nguyên nhân gây ra động đất, mối liên quan với các quá trình kiến tạo và khả năng dự báo động đất. Các kết quả nghiên cứu ĐCH được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc bên trong của Trái Đất và xác định vị trí của các giới hạn phân chia quan trọng giữa các lớp vỏ "cứng", cũng như giải quyết các vấn đề phân vùng động đất và vi phân vùng động đất.