Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUÔNG ĐÁ

 (tk. vú đá), nhũ đá vôi kết đọng ở trần các hang động. Nước chứa cacbon đioxit (CO2) có tính axit hoà tan đá vôi, khi theo khe nứt rỉ ra trên trần các hang động, chất đá vôi (CaCO3) kết tuả, tích đọng dần, tạo thành CĐ. CĐ lớn và dài dần, có thể nối với măng đá mọc từ nền hang để hình thành cột đá trong hang động. Xt. Nhũ đá; Cacxtơ.