Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
YẾU TỐ KIẾN TRÚC KHỐNG CHẾ QUẶNG

sự có mặt các kiến trúc như các nếp uốn, đặc biệt là các nếp lồi ngắn, nếp uốn hình hộp, điapia, các đứt gãy, đới phá huỷ kiến tạo, rất thuận lợi cho quặng hoá tập trung. Các kiến trúc lớn (miền nền, miền uốn nếp, các đứt gãy sâu, vv.), các phức nếp lồi, nếp lõm, các đứt gãy khu vực, các đới đập vỡ kiến tạo, các khe nứt... là những tiền đề (tác nhân) tốt để quá trình tạo quặng phát triển và cư trú.