Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈNH HỢP

(địa chất), quan hệ tiếp xúc liên tục giữa hai phân vị địa tầng kế tiếp nhau. Ở mặt tiếp xúc giữa hai phân vị không có mặt bào mòn và thế nằm các lớp đá của chúng hoàn toàn phù hợp với nhau. Có thể phân biệt CH giả, khi thế nằm giữa hai phân vị địa tầng phù hợp nhau nhưng trên thực tế có gián đoạn trong tích tụ trầm tích.