Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ TỪ

tính chất của đất đá bị nhiễm từ vào thời điểm thành tạo dưới tác động của từ trường Trái Đất và bảo toàn được độ nhiễm từ đó vào những kỉ địa chất tiếp theo. CT cho chúng ta khả năng nghiên cứu sự diễn biến của từ trường Trái Đất.