Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ KIẾN TẠO

(cg. paleotectonic), một lĩnh vực của địa chất học, nghiên cứu đặc điểm và quy luật phát triển kiến tạo của vỏ Trái Đất ở các thời kì trước kỉ Đệ tứ.