Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

lĩnh vực khoa học địa chất thuỷ văn nghiên cứu sự hình thành và biến đổi của nước dưới đất trong quá khứ hoặc một giai đoạn nào đó của quá khứ ở một địa tầng nào đó. CĐCTV còn nghiên cứu ảnh hưởng ngược trở lại của các biến đổi đó đối với môi trường địa chất. Giống như các lĩnh vực khoa học cổ địa chất, cổ địa lí, cổ địa mạo, cổ kiến tạo, cổ khí hậu, vv. CĐCTV cũng áp dụng phương pháp luận xem xét cái hiện tại để suy ra cái quá khứ.

Sau một chu kì trao đổi nước, trên lí thuyết, toàn bộ lượng nước cũ đã được thay thế. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi lượng nước đến thay thế nước cũ theo mô hình pít tông đẩy dần nước cũ ra ngoài mà không hoà trộn. Nhưng thực tế bao giờ nước mới cũng hoà trộn vào nước cũ, nhất là trong trường hợp tầng nước ngầm phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trao đổi, nước mới mới thay thế hết toàn bộ nước cũ.