Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐT ĐẤT

 những hạt khoáng tham gia vào thành phần của đất, là pha rắn của đất. Ngoài pha rắn, đất còn gồm các pha lỏng và khí. Đối với đất loại sét, CĐ không chỉ gồm các hạt khoáng, mà còn cả màng nước liên kết bao bọc chúng.