Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÕNG

trong địa chất học, là phần cấu tạo sụt thấp dạng tuyến, diện tích tương đối lớn, có liên quan với hoạt động kiến tạo. V lớn có thể gồm một số trũng. Vd. miền võng Hà Nội hình thành trong đại Kainôzôi.