Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN TRÙNG CẦU

loại bùn vôi dưới đáy biển khơi gồm chủ yếu là vật chất vôi từ vỏ Trùng lỗ thuộc họ Globigerinidae (Trùng cầu). Thuật ngữ BTC nhiều khi cũng được dùng để chỉ loại bùn vôi chứa các vỏ Trùng lỗ khác như Globorotalidae.