Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN TÍCH

 (cg. iluvi), vật chất khoáng và hữu cơ (mùn) do nước mưa rửa lũa từ trên mặt tầng đất thổ nhưỡng và đọng lại phía dưới tầng này.