Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÙN ĐỎ ĐẠI DƯƠNG

 bùn sét ở đáy vùng biển khơi sâu 400 - 6.000 m, thường có màu nâu, nâu đỏ. Thành phần vật chất hỗn tạp, bao gồm những hạt nhỏ nguồn gốc lục nguyên, núi lửa từ lục địa chuyển ra theo trạng thái lửng lơ trong nước hoặc do gió chuyển đến, các vật liệu từ núi lửa đại dương, những khoáng vật hình thành tại chỗ như monmorilonit, zeolit. Ngoài ra, cũng có một số thành phần hữu cơ như vỏ vi sinh vật, xương và răng động vật khác, các vật chất có nguồn gốc vũ trụ. Sự tích tụ BĐĐD rất chậm chạp, khoảng 1 mm/1.000 năm. Thành phần hoá học của BĐĐD ở Thái Bình Dương (theo %): SiO2 – 53,85; TiO2 – 0,87; Al2O3 – 19,13; Fe2O3 – 0,62; MgO – 2,95; Na2O – 1,97; K2O – 3,68; P2O5 – 0,08; H2O – 5,22; CaCO3 – 0,7;    C – 0,38; N – 0,028; tỉ lệ các chất thay đổi nhiều là Fe+3 - 10%; Mn – 0,2 - 3%, chất hữu cơ dưới 0,5%. Các nguyên tố coban, niken, chì, molipđen... thường tập trung khá cao.