Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁ PHỔI

(Dipnoi), bộ cá thuộc lớp Cá xương (Osteichthys), gồm các loài CP sống ở nước ngọt, trong các vùng có mùa khô cạn. Ngoài mang (như các bộ cá khác), CP còn có phổi, lỗ mũi ngoài, lỗ mũi trong, nhờ đó mà chúng có thể vừa lấy oxi hoà tan trong nước vừa có thể lấy oxi trong không khí mà không cần há mồm. Tim và hệ tuần hoàn có cấu tạo thích nghi hô hấp bằng phổi và gần giống lưỡng cư. Ấu trùng thở bằng lá mang ngoài tạm thời. CP xuất hiện từ giữa kỉ Đêvon, phát triển trong kỉ Cacbon - Pecmi. Ngày nay chỉ còn lại ba chi: CP Úc (Noeceratodus) sống ở Tây Nam lục địa Úc là loài nguyên thuỷ nhất (chúng chỉ sống ở trong nước chảy chậm có nhiều cây thuỷ sinh), có vây tia hình mái chèo, một phổi và vảy rất lớn; CP Châu Phi (Protopterus) và CP Châu Mĩ (Lepidosiren) có vây hình roi không có tia, hai phổi, vảy nhỏ và có thể sống ở các vực nước cạn, vào mùa khô chúng ẩn trong "kén bùn" (kén có chừa một lỗ để không khí lọt vào) ngừng hoạt động, chỉ hô hấp bằng phổi.