Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT BỐC

 hỗn hợp các sản phẩm khí và hơi thoát ra từ than đá khi nung đến nhiệt độ 850 oC, không có không khí lọt vào. Thành phần CB gồm có hiđro, oxi, metan, cacbon oxit, cacbon đioxit. Đó là những chất cháy cho nhiệt lượng cao và là nguyên liệu cơ bản của ngành hoá học than. Hiệu suất CB tính bằng tỉ lệ phần trăm của khối lượng hay thể tích CB so với khối lượng hay thể tích than ban đầu, thay đổi từ 4% (than antraxit) đến 50% (than nâu). Than có nhiều CB thì dễ cháy nhưng lại sinh nhiều khói. Than antraxit Hòn Gai (Việt Nam) ít CB, nên còn gọi là than không khói.