Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂN LÙI

 hiện tượng biển rút khỏi đất liền do lục địa được nâng cao hơn, cũng có khi do lượng nước đại dương bị giảm (thời kì băng hà). Trong lịch sử địa chất, hiện tượng BL xảy ra rất nhiều lần. Hiện tượng này diễn ra chậm chạp và có thể nhận biết được qua nghiên cứu cổ địa lí, nghiên cứu trình tự các lớp đá trầm tích. Sự có mặt dấu vết mặt bào mòn, sự thay đổi thành phần đá trầm tích từ mịn sang thô theo trình tự từ dưới lên trên chứng tỏ có hiện tượng BL trong quá trình thành tạo các lớp đá đó.