Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤU TRÚC ĐÁ

 dấu hiệu nhận biết đá do những đặc điểm về kích thước, hình dáng và sự sắp xếp các khoáng vật tạo thành. Khái niệm cấu trúc gồm cả hai khái niệm kiến trúc và cấu tạo. Trong các tác phẩm thạch học Nga, Đức, Việt Nam, các đặc điểm về hình thái của khoáng vật là những dấu hiệu kiến trúc, sự sắp xếp chúng trong không gian gọi là cấu tạo. Danh pháp Anh, Hoa Kì và phần nào của Pháp ngược lại gọi kiến trúc là cấu tạo, và sự sắp xếp của chúng gọi là kiến trúc.