Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỒN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

(cg. bồn actêzi), thể địa chất lớn có kiến trúc nếp lõm, gồm một tập hợp nhiều tầng chứa nước có áp và các tầng cách nước xen kẽ, ở phần trên cùng của BĐCTV có thể tồn tại tầng chứa nước ngầm.