Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁNH KHOÁNG VẬT

sự phản xạ ánh sáng trên bề mặt khoáng vật. AKV phụ thuộc vào chiết suất của khoáng vật. Người ta phân biệt 4 loại ánh: 1) Ánh thuỷ tinh: những khoáng vật có chiết suất 1,3 - 1,9 (fluorit, thạch anh); 2) Ánh kim cương: những khoáng vật có chiết suất 1,9 - 2,6 (kim cương, sphalerit); 3) Ánh bán kim: những khoáng vật có chiết suất 2,6 - 3,0 (hematit, thần sa); 4) Ánh kim: những khoáng vật có chiết suất lớn hơn 3 (pirit, molipđenit, vàng, vv.). AKV dùng để nhận biết khoáng vật.