Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ASEN TỰ SINH

khoáng vật của lớp nguyên tố tự sinh - As. Hệ ba phương. Tạp chất: antimon, sắt, niken, vv. Gặp tập hợp hạt đặc sít, tuyền hoa, vỏ đồng tâm. Màu trắng thiếc, trong không khí bị sẫm màu, đen phớt nâu. Độ cứng 3,5; khối lượng riêng 5,6 g/cm3. Hiếm gặp. Nguồn gốc nhiệt dịch và biểu sinh.