Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẠCH KIM TỰ SINH

(cg. platin tự sinh) x. Platin tự sinh.