Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN LỀ NẾP UỐN

đường nối các điểm đỉnh vòm nếp uốn phân chia nếp uốn ra hai cánh. Cũng là đường giao tuyến giữa mặt trục và mặt lớp của nếp uốn (x. Nếp uốn). BLNU có thể là đường thẳng hay đường cong.