Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÂUIN N. L.

 (Norman Levi Bowen; 1887 - 1956), nhà thạch học Hoa Kì gốc Canađa, sáng lập môn thạch học thực nghiệm, giải thích quy luật kết tinh và phân dị của macma. Một macma nguyên thuỷ đồng nhất khi kết tinh có thể tạo nên nhiều đá macma khác nhau.