Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANGONKI

(Ph. algonkien), phân vị địa tầng tiền Cambri, thiết lập lần đầu ở Bắc Mĩ, tương ứng với Prôtêrôzôi. Gần đây, phân vị địa tầng này được xác định chỉ còn tương ứng với phần trên của Prôtêrôzôi và chỉ được sử dụng như một phân vị địa tầng địa phương của Bắc Mĩ. Ở Việt Nam, một số hệ tầng đá biến chất ở các vùng Cốc Xan, Phansipan, Sa Pa (Lào Cai), Bắc Hà, hạ lưu Sông Lô và Sông Gâm (Tuyên Quang) đã từng được các nhà địa chất Pháp trước 1945 mô tả là A. Hiện nay, đã được xác định lại là Prôtêrôzôi thượng - Cambri hạ.