Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
APLIT

(A. aplite), đá mạch sáng màu, hạt nhỏ đều, thành phần khoáng vật giống thành phần đá sâu tương ứng. Ngoài A ứng với granit, còn có A sienit, A điorit, vv.