Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

bản đồ thể hiện những thông tin về nước dưới đất của một lãnh thổ hoặc một nước, bao gồm sự phân bố của nước dưới đất trong các kiến trúc địa chất thuỷ văn, tính chất chứa nước của các kiến trúc đó, đặc điểm vận động của nước, nguồn cung cấp và đường thoát của nước, các đặc trưng về chất như thành phần hoá học, đồng vị, vi khuẩn, chất khí của nước và cả các thông tin về trữ lượng, bảo vệ môi trường nước, vv.

Có hai loại BĐĐCTV: BĐĐCTV chung và BĐĐCTV chuyên môn. BĐĐCTV chung chứa nhiều thông tin phục vụ nhiều lĩnh vực kinh tế không riêng một lĩnh vực nào. BĐĐCTV chuyên môn chỉ chứa những thông tin cần thiết cho một lĩnh vực kinh tế nhất định, vd. BĐĐCTV cung cấp nước, BĐĐCTV phục vụ tháo khô mỏ, vv. Tuỳ theo mức độ nghiên cứu, hai loại bản đồ trên lại được lập theo các tỉ lệ. Mức độ nghiên cứu càng chi tiết thì tỉ lệ bản đồ càng lớn. Đến nay, Việt Nam đã lập các BĐĐCTV toàn quốc với tỉ lệ 1:3.000.000, 1:1.000.000 và 1:500.000; đã có BĐĐCTV tỉ lệ 1:200.000 cho những vùng kinh tế quan trọng.