Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANBITOPHIA

 (A. albitophyre), đá pocphia trachit kiểu cũ, trong đó ban tinh và vi tinh chủ yếu là anbit.