Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACTINOLIT

(A. actinolite) x. Tremolit - Actinolit.