Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỀ MẶT SAN BẰNG

 (cg. mặt san bằng) x. Mặt san bằng.