Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỀ MẶT ÁP LỰC CỦA NƯỚC CÓ ÁP

 bề mặt nằm cao hơn bề mặt tầng chứa nước có áp, khi ta khoan hoặc đào tới tầng chứa nước có áp thì nước sẽ dâng lên trong lỗ khoan hoặc hố đào tới bề mặt này. Khoảng cách từ bề mặt áp lực tới bề mặt tầng chứa nước có áp gọi là cột nước áp lực. Để thể hiện BMALCNCA, người ta thành lập bản đồ thuỷ đẳng áp.